browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: probiotyki

Wodny kefir – bogactwo probiotyków

Probiotyki to, jak podaje Wikipedia „(…) kultury bakteryjne lub drożdży (…), których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym, poprzez stymulację systemu immunologicznego oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej (…).” Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) probiotyki to “żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Do probiotyków należą głównie … Continue reading »

Categories: Wodny kefir – bogactwo probiotyków | Tags: kryształki japońskie, probiotyczny kefir wodny, probiotyki | Leave a comment